BusinesSoft Building и спиране на поддръжка на BuildingManager

BusinesSoft Building и спиране на поддръжка на BuildingManager

В последните години БизнесСофт работи усилено за пускането на нова модерна версия на нашия инструмент за изчисляване стойността и ресурсите на строителните обекти.

Искаме да благодарим на всички клиенти, които използват BuildingManager, но е време за промяна, за да можем да се възползваме и ние и Вие от технологичния напредък и модерните комуникации. Новият софтуер изграден по най-съвременни технологии и отговаря на новата икономическа среда.

Имаме удоволствието да обявим официално пускането на три нови наши продукта за управление на строителството:

 • WorkStream.Construction ERP – интегрирана система за управление на строителни фирми включваща изчисляване стойностите и ресурсите, планиране и отчитане на строителни обекти, управление на ресурси, подизпълнители и парични потоци, материална отчетност и счетоводство.
 • BusinesSoft Building – система за изчисляване стойностите и ресурсите, планиране и отчитане на строителни обекти
 • BusinesSoft Building.Cloud – „облачна“ версия на BusinesSoft Building или софтуер като услуга, който не се закупува, а се ползва по интернет.
 • БизнесСофт прекратява продажбата на всички версии на BuildingManager.

  Поддръжката на BuildingManager се прекратява от 1.1.2016. Какво означава това:
 • Няма да могат да се правят пре-регистрации при смяна на компютър или друга причина
 • Няма да се оказва помощ по телефон или друг начин
 • Няма да се извършват обучения.
 • Какво следва за Вас оттук нататък?

 • За клиенти с 1-5 лиценза е препоръчително да се прехвърлят към BusinesSoft Building.Cloud
 • За клиенти с повече от 5 лиценза е препоръчителни да преминат към BusinesSoft Building
 • За клиенти които ползват и WorkFlow да преминат към WorkStream.Construction ERP
 • Преминаването към новите продукти ще изисква допълнително обучение. Това може да стане със самообучение от предоставяните видеоклипове и документация или на курсове организирани от нас.

  Подробности за възможностите на новите продукти можете да прочетете в нашия обновен сайт.