Нова версия на Work Flow

Нова версия на Work Flow

Уважаеми клиенти,

измина доста време в което не сме пускали официапно нова версия на Work Flow.

През този период са вградени много нови възможности, разработвани по желание на отделни фирми и които са приложени при тях.

Сега с тази версия ще дадем възможност всички да ги използвате.

Накратко ще опишем новите възможности, като в новата документация, която ще се появи на екрана Ви всичко е описано подробно в съответните глави:

1. Има вградена забрана даден потребител да не вижда въобще текущото състояние на оборотна ведомост по сметки за фирмата и общото движение по сметките. Това дава въаможност в една фирма да работят много потребители от различни подразделения и всеки да вижда само своите си данни.

2. Във връзка с горното е дадена възможност всеки документ въведен от някой да се сподели с друг или други потребители поименно и те да го виждат и да работят с него. Най лекия пример е когато един склад дава материали на друг склад. Друг пример са документите по вътрешните разчети.

3. Има възможност да се проектират и печатат сложни етикети на стоките, които могат да съдържат шрихкод с баркод, със сериен номер, партида и т.н. Може да се вгражда и голяма описателна част, ако се изисква. Може да се четат при въвеждане QR шрихкодове или такива създадени по формата на GS1.

4. В ДА има доста промени включително създаване на собствени справки в RTF формат.

5. Има обобщени финансови калкулации, които позволяват да се изведе справка за много фирми едновременно. Например справка за касата за всички фирми на един собственик. Всички финансови калкулации могат да се експортират в Excel и да попълнят избран файл.

6. Нов файл с данни за Интрастат за 2019 г.

7.Автоматично създаване на счетоводни сметки на доставчици и клиенти  за един или за много и то на съответната сметка например 411 или 412.

8. Импорт на данни за банковите извлечения от почти всички банки вкл. с картовите плащания и свързването им с фактурата. 

9. Директно управление на ПОС терминали за плащания с карта.

10. В най-скоро време ще пуснем версия за директно управление на касови апарати по изискванията на Н18 без да е СУПТО. 

От екипа на Бизнессофт ООД