Безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия по ОП Иновации и конкурентоспособност

Безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия по ОП Иновации и конкурентоспособност

Важно!

Безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия по ОП Иновации и конкурентоспособност.

Кой може да кандидатства?

Фирми до 250 човека персонал и годишен оборот 97,5 млн.лв.

Какъв е размерът на субсидията?

Субсидията е между 50 000 до 391 166 лв. Покриват се безвъзмездно до 70% от стойността на проекта.

За какво?

За системи за управление на бизнеса -  ERP!

Какъв е срока?

Крайният срок за подаване на проектите е 15 август.

Свържете се с нас, за допълнителни разяснения и съдействие!