WORK FLOW SUPTO

WORK FLOW SUPTO

Уважаеми клиенти на Work Flow,

започваме пускането на нова версия на Work Flow, която ще управлява директно касови апарати и фаскални принтери по изискванията на Н-18, но не е СУПТО.

В какво ще се състои това управление на ФУ:

  1. Всяко налично ФУ във фирмата Ви ще се свърже към софтуера, така че той да започне за извежда касови бележки. Това ще се отнася и за касовите апарати, които трябва да се включат като фискални принтери и за фискалните принтери.
  2. Има настройка за сверяване на времето и контрол дали ФУ е със същия булстат като базата данни. Това е изискване на Н-18.
  3. Софтуера ще управлява директно ФУ, а не както беше до сега през текстов файл. Това също е изискване на Н-18.
  4. Софтуера ще генерира и записва в документите УНП и много други данни свързани с изискванията на Н-18.

т.е. тази версия на Work Flow ще работи, като СУПТО, но не е оригиналното  Work Flow SUPTO.  С пускането на тази междинна версия, искаме да настроим ФУ, да извеждаме реално касови бележки известно време и след като се реши, че процеса работи стабилно, ще инсталираме и пуснем регистрираното в НАП Work Flow SUPTO.

Защо се налага това междинно пускане:

            За всяка отделна инсталация на Work Flow SUPTO по Н-18, се изисква подписване на Двустранен протокол между Бизнессофт ООД или нашите регистрирани в НАП дистрибутори и Вашата фирма. Например, ако имате три инсталации, трябва да подпишем три протокола. Данните в протоколите са много обвързващи и за нас и за Вас и затова трябва да са прецизни. Данните записани в тези протоколи и свързани със сървъра, ФУ и директории не могат да се променят. На базата на тези двустранни протоколи, Вие в седем дневен срок трябва да декларирате в НАП, пускането на Work Flow SUPTO т.е. след инсталиране и пускане на регистрираното в НАП Work Flow SUPTO, няма връщане назад и от там нататък всеки проблем или грешка ще бъде регистриран в НАП. За всяка промяна в текущото декларирано състояние, трябва да се подпише нов протокол между нас и да пуснете коригираща декларация в НАП. 

   Тази междинна версия на Work Flow ще се инсталира и пуска само от хора на Бизнессофт или дистрибуторите ни, на место при Вас т.е. Вие не можете да я инсталирате самостоятелно, защото не е обявена в сайта. Тази исталация ще се извършва след като договорите денят на посещението и ще е възможна само за фирми, които имат абонаментен договор с нас.

Бизнессофт ООД