WorkFlow
Introduction
Benefits
The first question when choosing a new system is What added values is there for me in the new system, compared to the old?
Functionality


Pricing

Цената е на лиценз или работно място, на което е инсталиран софтуера. Нормално един компютър е едно работно място.

След това цената зависи от броя на документите, които се обработват и дали работи с пълни възможности или само като склад. Документ означава фактура, складова разписка, искане и т.н. и нормално при по-малки фирми има и по-малък документо-оборот. Фирми с над 5 работни места обикновено имат нужда от неограничен лиценз.

Цена на лизенз в Евро, без ДДС:

Версия счетоводство Версия производство Версия ERP
До 6 000 документа годишно € 249 € 309
До 10 000 документа годишно € 299 € 369
До 20 000 документа годишно € 349 € 429
Неограничен брой документи € 399 € 499 € 599
Work Flow - версия Склад -80% от цената за съответната версия и брой документи

В зависимост от броя на лицензите договаряме отстъпки за обем.

Функционални характеристики на версиите

Версия счетоводство Версия производство Версия ERP
Счетоводство
Склад
Амортизации
Финансови справки
Калкулации на изделия
Автоматично осчетоводяване на документи
Дизайн на документи за търговски вериги
Количествени справки спрямо нуждите
Планиране на запаси
Връзка с касов апарат и баркод четец
Гаранционни карти
Работа с партиди и серийни номера
Настройка бизнес процеси
Bunsiness Intelligence