БизнесСофт е една от първите софтуерни компании в България. Ние разработваме и внедряваме цялостни софтуерни продукти за управление на бизнеса на строителни, производствени и търговски фирми, както и специализирани модули.

За да се запознаете с нашите продукти моля изберете продукт или индустрия или конкретно решение, което представлява интерес за вас.


БизнесСофт има 20 години опит на българския пазар. През това време сме изградили решения, които отразяват спрецифичните изисквания и най-добри практики в различни индустрии. Като резултат можете да очаквате бърз старт към решаването на вашите проблеми и реализиране на бързи ползи от инвестицията.

БизнесСофт разработва и отделни решения за специфични проблеми. Под решения ние разбираме съчетание на опит, знания, технологии и софтуер, така че да се получи желаната фукционалност.
Получавате бързо готови решения, които да решат вашите проблеми.