Компенсиране на ел. енергия ПМС 739 и 771

Компенсиране на ел. енергия ПМС 739 и 771

Може да се издават и обработват фактури в които има компенсация