За нас

За нас

БизнесСофт ООД е една от първите софтуерни компании в България. Нашият бизнес съществува от 1991 г.
Основната ни дейност е развитие, внедряване и поддръжка на софтуер за управление на бизнеса.
Нашата дейност се осъществява от две компании: БизнесСофт ООД и БизнесСофт Системс АД.
БизнесСофт ООД продава и поддържа продуктите WorkFlow и HRManager.
БизнесСофт Системс АД продава и поддържа WorkStream, BusinesSoft Building и BusinesSoft Building.Cloud.
Централният офис е в София. Представителства има във всички по-големи градове на България. Актуалният списък на представителствата е в Секция Контакти.
Общо клиентите ни са над 4,000. Клиентите са от малки частни компании до големи корпорации и държавни институции.

Мисия

Нашата мисия е да бъдем водещ доставчик на управленски софтуер на малки и средни предприятия в секторите строителство, производство, търговия и услуги.
Ние се стремим да постигнем това като доставяме нужната целева функционалност на цена, която отговаря на икономическата действителност.
Целта ни е да бъдем сигурен и дългогодишен партньор на нашите клиенти, като им доставяме интелигентни и ефективни софтуерни решения, съобразно техните растящи нужди, които предоставят необходимата управленска информация за да бъдат ефективни и печеливши.

Партньорства

БизнесСофт има следните партньорства:

ISO стандарти

БизнесСофт ООД е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013