BusinesSoft Building
Запознаване
BusinesSoft Building e наследника на BuildingManager.
BusinesSoft Building има същата основна функция: количествени сметки, планиране и отчитане на строителни обекти, но добавя добавени много нови функции и се възползва от наличието на добър Интернет.
Подобренията са навсякъде. Модерен интерфейс, едновременна работа на много потребители, подобрен Гант график за изпълнение.
Променен е начина на отчитане – отчитането пред инвеститора и вътрешната отчетност са разделени, за да може да следи в реално време изпълнението на проекта като време и разходи.
Обърнато е сериозно внимание на сигурността и данните вече не могат да бъдат изтрити, преместени или достъпени от потребители без права.
Системата вече няма да е статична от гледна точка на развитие – можете да очаквате постоянно подобрение и добавяне на нови функции, които вие ще получавате автоматично от нас.
Ползи
Защо трябва да премина към BusinesSoft Building?

Част от новостите са

- Всички данни за на едно място - норми и проекти
- Достъп от всякъде по всяко време
- Работа по интернет
- Многопотребителски достъп, едновременно в един проект
- Права за достъп
- Добавяне на нови функции
- График тип Ghant chart с връзки между задачите
- Автоматични нови версии
- Сигурност на данните – автоматичен архив
- Справки и анализи
- Няколко варианта на проект и сравняване с договор
- Категоризация и статуси на проекти
- Управление на оферти от подизпълнители
- Електронен архив на всички документи
- Вътрешна отчетност за управленски цели
Акценти


Единна база данни

Всички данни са съхранени на едно място. Потребителите имат достъп до всички проекти, за които имат разрешения.
Стандартни норми както и вашите потребителски библиотеки са достъпни от всички потребители, за да може вашите проекти да са основани на едни и същи анализи.
Цялата документация по проекта, която прикачите, също е на разположение и може да бъде достъпена само от потребител в системата и така сте сигурни, че не може случайно да бъде изтрита.

Отдалечена работа

Една от иновациите на BusinesSoft Building е възможността за отдалечена работа от обектите в централизирана база данни. Така можете да проследявате прогреса на проекта във всичките му аспекти.

Управление на проектите

В системата има всичко необходимо за управлението на вашите проекти – от офертата, планирането, изпълнението и отчетността.
Цялата информация е в системата, включително документацията.
И най-важното информацията за плана и реалното изпълнение са на едно място.

График

Новият график има централна роля в системата. Той е тип Гант и всички задачи/работи имат зависимости и време за изпълнение.
Това ви дава възможност както да планирате разходите във времето, така и да следите изпълнението на проекта.
Отчетността към инвеститора и вътрешното отчитане (актовете) се отразяват автоматично в графика и имате визуална представа дали и къде закъснявате с изпълнението.
Цени

Цената се формира на работно място.
Цената включва:
- Необходимият брой лицензи Microsoft SQL Server
- Инсталация
- Обучение
- Настройки

За текущи клиенти – моля обадете се, за да ви направим специално предложение.
Брой лицензи 5 10 15 20 >20
Единична цена 1200 1000 876 744 744
Общо за съответния брой лицензи 6 000 10 000 13 140 14 880
Цената е евро без ДДС
Сравнение
Нашето предложение към строителните фирми има три продукта. WorkStream.Construction ERP, BusinesSoft Building и BusinesSoft Building.Cloud. Какви са разликите между тях накратко:

Накратко разликите между трите системи, които предлагаме на строителни компании.

<
Building.Cloud Building WorkStream.Construction
В облака
Локална инсталация
Тип цена месечна такса лиценз за ползване лиценз за ползване
Поддръжка вкл. в месечната такса 10% от цената на година 10% от цената на година
Първоначална инвестиция
Нормален брой потребители 1-5 3-10 мин 10, средно 30
Интегрирана ERP
Планиране
Счетоводство, материални запаси