WorkStream.Construction
Запознаване
WorkStream.Construction е интегрирана ERP система от висок клас за управление на строителни предприятия. Подходяща е всякакъв вид строителство – инфраструктура, гражданско, промишлено.

Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на вашето предприятие.

За вас това означава
- Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
- Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент имате информация за състоянието на вашите проекти: като време и разходи спрямо плана.
- Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции

WorkStream.Construction обхваща и интегрира всички процеси, има възможност за генериране на справките необходими за оперативното управление и има архитектура, която ще обслужва фирмата в дългосрочен план. И не на последно място е достатъчно сигурна.
Можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на вашия бизнес, без компромиси, тъй като е проектирана за такъв тип бизнес и говори на вашия език.
Ползи
Когато се избира нова система е естествено да се зададе въпроса какво повече ми дава новата система в сравнение със старата?

Икономически ефект

Икономическия ефект, който можете да очаквате e подобрено управление на компанията поради:
- повишена конкурентоспособност поради възможността за контрол в реално време на времето и разходите
- по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информацията
- по-добра и навременна управленска информация
- по-добро управление на запасите
- по-добър контрол върху разходите
- възможност за отдалечена работа от обектите

Контрол

При управлението на една фирма, контролът върху работата на служителите често се оказва доста трудно. За всеки мениджър е полезно да знае коя работа от кой служител е свършена и би искал да може да определи кой има право да извършва определени действия.
С помощта на процесно ориентирана система, не хората контролират системата, а обраното. Системата контролира изпълнението на задачите и генерира задачи за следващите стъпки с контрол за времето, за което са извършени. Това намалява нуждата от чисто административен контрол и увеличава ефективността на извършената работа.
Акценти


Интегрирана система

WorkStream събира всички оперативни данни от предприятието и ги превръща в структурирана информация, която да служи за вземане на информирани решения. Вече имате информация в реално време за вашите проекти.
Основните информационни потоци са:
- ПСД и КС
- План за изпълнение
- Текущо изпълнение
- Трудови ресурси и машини
- Счетоводни данни
- Материалните запаси
Като резултат получаваме структурирана ИНФОРМАЦИЯ като: Сравнителни КС – количествено и стойностно, натоварване на трудовите ресурси и механизацията, реални разходи, складови наличности, финансови показатели, изпълнение спрямо плана.

Отдалечена работа

Една от иновациите на WorkStream е възможността за отдалечена работа от обектите в централизирана база данни. Така можете да проследявате прогреса на проекта във всичките му аспекти.

Управление на проектите

В системата има всичко необходимо за управлението на вашите проекти – от офертата, планирането, изпълнението и отчетността.
Цялата информация е в системата, включително документацията.
И най-важното информацията за плана и реалното изпълнение са на едно място.

Business Intelligence

Какво прави една система добра? Функции, които отговарят на вашите изисквания. А какво прави една добра система незаменима? Справките, разбира се. Независимо колко добра функционално е една система, без добри справки в реално време, които не изискват намеса на потребители, тя няма да свърши цялостно добра работа. Справките са изключително важна част, защото те дават основа за добри управленски решения. Ние разбираме това и предлагаме богат набор от справки по ваш дизайн, които могат да се ползват през системата, през уеб браузър или таблет, където и да сте.