WorkStream.Production
Запознаване
WorkStream.Production е интегрирана ERP система от висок клас за управление на производствени предприятия с процесно производство. То може да бъде серийно или уникално – всяка поръчка е различна.

Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на вашето предприятие, чрез използването на процесен подход.

За вас това означава
- Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
- Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент знаете каква част от процеса е завършена и за колко време
- Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции

WorkStream не е универсална ERP система, а е предназначена само за процесни производства. Така можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на вашия бизнес, без компромиси.

Ако използвате WorkStream, то ви трябва единствено CAD система и евентуално CRM. Всички останали функции са предмет на нашата система и са направени по начин, който да отговаря на спецификата на производството. Уникалната ни функция, за работа с баркод, улеснява работата максимално и позволява проследяването на прогреса на производството до най-малки детайли.
Ползи
Когато се избира нова система е естествено да се зададе въпроса какво повече ми дава новата система в сравнение със старата?

Икономически ефект

Икономическия ефект, който можете да очаквате e подобрено управление на компанията поради:
- повишена конкурентоспособност поради възможността за анализ на ефективността на процесите и тяхната динамична настройка спрямо текущите условия
- по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информацията
- по-добра и навременна управленска информация
- по-добро управление на запасите
- по-добър контрол върху разходите
- контрол върху ефективността на процесите

Контрол

При управлението на една фирма, контролът върху работата на служителите често се оказва доста трудно. За всеки мениджър е полезно да знае коя работа от кой служител е свършена и би искал да може да определи кой има право да извършва определени действия.
С помощта на процесно ориентирана система, не хората контролират системата, а обраното. Системата контролира изпълнението на задачите и генерира задачи за следващите стъпки с контрол за времето, за което са извършени. Това намалява нуждата от чисто административен контрол и увеличава ефективността на извършената работа.
Акценти


Интегрирана система

WorkStream събира всички оперативни данни от предприятието и ги превръща в структурирана информация, която да служи за вземане на информирани решения. Вашето производство вече не е черна дупка, в която не можете да видите нищо.
Основните информационни потоци са:
- Производствен план
- Текущо производство
- Трудови ресурси и машини
- Счетоводни данни
- Материалните запаси
Като резултат получаваме структурирана ИНФОРМАЦИЯ като: прогрес на поръчки, натоварване, себестойност, складови наличности, финансови показатели, производителност на работниците.

Процеси по ваш дизайн

Една от иновациите на WorkStream е дизайнера на бизнес процеси. Какво означава това за вас? Независимо каква е вашата организационна и производствена структура, колко цеха имате, дали имате система за одобрения или какви длъжности имате, то системата може да се нагоди към тях, а не вие към системата. Дизайнерът на бизнес процеси гарантира, че ще може да отговори на вашите изисквания сега и на промените в бъдеще.

Работа с баркод

Една от естествените трудности при производството е, че служителите не могат да работят с мишка и клавиатура. Бавно е и трудно.
Затова WorkStream притежава уникалната характеристика за работа изцяло с баркод четци за повечето функции, които се извършват в производствените цехове. Поради наличието на управление на процеси, системата знае всяко едно сканиране на баркод на маршрутна карта или чертеж какво всъщност означава – приемане в цех, включване в задание на работник, изпращане към външен подизпълнител, окачествяване и т.н.
Лесно, бързо и безценно от гледна точка на проследяемостта на всеки един елемент от вашата поръчка.

Business Intelligence

Какво прави една система добра? Функции, които отговарят на вашите изисквания. А какво прави една добра система незаменима? Справките, разбира се. Независимо колко добра функционално е една система, без добри справки в реално време, които не изискват намеса на потребители, тя няма да свърши цялостно добра работа. Справките са изключително важна част, защото те дават основа за добри управленски решения. Ние разбираме това и предлагаме богат набор от справки по ваш дизайн, които могат да се ползват през системата, през уеб браузър или таблет, където и да сте.