Work Flow 02.2016 - 26.02.2016 - WorkFlow

Work Flow 02.2016

В сайта е публикувана нова версия 3.16.2.22. Една приятна новост в нея е следната:

След старта на Work Flow програмата проверява по интернет дали има по-нова версия от текущата. При наличие на такава ще изведе съобщение на екрана дали искате да се свали новата версия и в отделен прозорец ще покаже кратко описание на новостите. При съгласие за смяна на версията програмата сама ще изтегли новата версия и ще подмени текущата. След успешна смяна на версията сама ще извърши рестарт т.е. ще затвори старата версия и ще стартира новата версия т.е. от Вас се иска само съгласие за смяна на версията. Проверката за нова версия при стартиране може да се изключи, ако при въпроса за наличие на нова версия се включи CheckBox-а "&Don''t show this message again.",
или от главната форма: Сервиз/Настройка и сервиз/Други настройки/Други настройки->Проверка за нова версия при стартиране на WF се изключи. В прозореца Help/About има бутон с който може да се направи проверка дали има наличие на нова версия, ако автоматичното съобщение е изключено! 

При показване на съобщението за наличие на нова версия се показва и кратка информация за новостите във версията, т.е. това са последните 3 съобщения качвани на сайта www.businessoft.bg.