Work Flow

Work Flow

Нова версия на Work Flow

в която са отразени промените в данните за ДДС от месец април 2020 г.

            Молим всички заинтересовани да се запознаят с промените в закона за ДДС от официалните източници. Бизнессофт не е оторизиран да дава консултации по промени в данъчните закони.

            Тук ще посочим само, че в Work Flow са въведени два нови вида документи и два нови кода за регистъра за ДДС и при използването им те се включват в определени колони на регистрите и Справката декларация.

Код      описание

04        Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка 

05        Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната

И в Доставки със специален ред на облагане са включени следните допълнителни кодове

Код        Описание

41           Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

43           Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

46           Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41

48           Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС

51           Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

53           Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

54           Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

58           Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

Бизнессофт